Evropski SME samit u Briselu


Direktorica PaMark-a, Nataša Pavličić, je sa predstavnicama mreže mentora za žene preduzetnice iz Crne Gore učestvovala na Evropskom SME samitu održanom u Briselu (15 – 19 oktobra 2012), u organizaciji Evropske komisije i kiparskog predsjedništva Europske unije. Evropska sedmica malog i srednjeg preduzetništva je godišnja kampanja koja ukazuje na aktivnosti sprovedene na svim nivoima javne uprave, od evropskih do lokalnih, sa ciljem da podrži mala i srednja preduzeća.Tema ovogodišnjeg samita je “Žensko preduzetništvo daje smisao biznisu”, a učestvovalo je preko 400 preduzetnika i 300 predstavnika iz poslovnih udruženja iz 37 zemalja.


Nazad