Obrazovanje i osposobljavanje


- Obrazovanje za sve – djecu, omladinu i odrasle
- Škola računara i stranih jezika
- Licenca Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore, certifikat ISO 9001:2008
Nudimo i programe za poslovne administratore, E – learning, preduzetničke vještine...

opširnije

Program aktivne politike zapošljavanja


Za sve nezapošljene osobe; Tehnike i metode aktivnog traženja posla; Programi podrške i motivacije zapošljenih, u zavisnosti od prirode posla; Virtuelna preduzeća za visokoškolce. Program aktivne politike zapošljavanja je namijenjen svim zapošljenim i nezapošljenim osobama, bez obzira na godine starosti i stručne kvalifikacije...

opširnije

Kurs engleskog i italijanskog


Vi utičete na izbor jezičkih veština kojima želite da ovladate u toku jednog kursa (telefoniranje na engleskom, poslovna prepiska, pregovaranje, vođenje sastanaka, prezentacije, pravnički vokabular)...

opširnije

Osnovni i napredni kurs računara


Osnovni kurs računara omogućava polaznicima sticanje znanja i vještina iz sljedećih oblasti: Hardware & Software, Windows, Microsoft Word, Internet Explorer, Outlook Express. Napredni kurs računara obuhvata dva programa Microsoft Office paketa: Excel i Power Point.

opširnije

Agencija za zapošljavanje


Posredovanje na tržištu rada između ponude i potražnje radne snage, Savjetovanje u oblasti ljudskih resursa, Pomoć i podrška pri razvoju i planiranju karijere, Programi obuke i pripreme za zapošljavanje, Radne dozvole za strance, Stručni testovi, Ponuda i potražnja radnih mjesta...

opširnije

Socijalna uključenost


Program radne i socijalne integracije predstavlja segment profesionalne rehabilitacije. Namijenjen je teže zapošljivim osobama, sa ciljem adekvatnog načina pripreme i uključivanja pojedninca u socijalno i radno okruženje...

opširnije


Zanimljivosti

Pisanje molbi za posao: Koristiti uzorke ili ne ?

Jesu li besplatni uzorci primjerni za »efektnu« molbu?Činjenica je da, ako vaša molba ne pokazuje dovoljno – kako predmet...


Pet koraka do efektne molbe za posao

1. Izaberite odgovarajuću formu molbe – na raspolaganju imate dvije glavne forme molbe – hronološku ili funkcionalnu. Ako tražite ...


Sastavite efektnu molbu za posao

Molba vam može pomoći na početku karijere, a posebno, ako tražite posao u konzervativnom okruženju, koje je prilično zatvoreno i nedostupno. Dešava se da ne možete ...


Uvjerljivi CV

Vaša radna biografija (CV) ima manje od 30 sekundi vremena da ubijedi poslodavca. Je li napravljen tako da ga će ga ubijediti? ...


Izdvajamo programe

Kurs engleskog jezika

- Jednostavno i brzo besplatno dijagnostičko testiranje za određivanje postojećeg nivoa znanja- Rad u malim grupam...


Program za poslovne administratore

Program je namijenjen nezapošljenim osobama, sa ciljem lakšeg i bržeg uključivanja na tržište rada, te kvalitetnog i efikasnog obavljanja aktivnosti poslovn...


Kurs italijanskog jezika

- Kursevi italijanskog jezika za djecu i odrasle - Jednostavno i brzo besplatno dijagnostičko testiranje za određivanje po...


Aktivna politika zapošljavanja

• Za sve nezapošljene osobe• Tehnike i metode aktivnog traženja posla• Programi podrške i motivacije zapošljenih, u zavis...


Osnovni nivo kursa računara

Osnovni nivo kursa računara omogućava polaznicima sticanje znanja i vještina iz sljedećih oblasti:- HARDWARE &...