Kursevi engleskog za seniore

Kursevi engleskog jezika za seniore su namijenjeni odraslima, koji žele savladati jezik ili poboljšati postojeći nivo znanja. U skladu sa evropskom praksom, poznavanje jezika se stiče kroz sljedeće nivoe:

- BEGINNER Osnovni elementi gramatike i rječnik potreban za vođenje jednostavne komunikacije za one koji se prvi put srijeću sa engleskim jezikom.

- ELEMENTARY (osnovni nivo) 
Omogućava polazniku razumijevanje i korišćenje svakodnevnih izraza i fraza, u cilju zadovoljenja osnovnih potreba. Takođe, razumije rečenice i često korišćene izraze vezane za osnovne lične i porodične podatke, kupovinu, lokalnu geografiju i zapošljenje.

- PRE – INTERMEDIATE (niži srednji nivo)
Polaznik koristi osnovni jezički repertoar dovoljan za izražavanje većine svakodnevnih potreba. Piše jednostavne tekstove vezane za lična interesovanja, opisuje iskustva i događaje, snove, nadanja i kratko obrazlaže i objašnjava mogućnosti i planove.

- INTERMEDIATE (srednji nivo) 
Na ovom nivou, polaznik koristi relativno širok repertoar izraza i upoznaje osnovne vremenske i rečenične obrasce. Piše konkretnije, detaljnije tekstove o velikom broju tema i, analizirajući prednosti i mane, objašnjava gledišta.

- UPPER – INTERMEDIATE (viši srednji nivo) 
Omogućava polazniku razumijevanje velikog broja zahtjevnijih, dužih tekstova i prepoznavanje značenja, tečno i spontano izražavanje. Piše jasne, dobro strukturisane i detaljne tekstove o složenim temama, upotrebljavajući organizacione obrazce. 

Pripremni kursevi za certifikate
Nivoi Prednost, Efikasnost i Vladanje jezikom (Vintage, Effectivness i Mastery) odgovaraju pojedinačnim pripremnim kursevima za tri ispita na Kembridžu: FCE, CAE i CPE. - Jednostavno i brzo besplatno dijagnostičko testiranje za određivanje postojećeg nivoa znanja - Rad u malim grupama - Kandidati koji ne zadovolje postojećim znanjem, ne mogu pohađati nastavu ni na jednom od nivoa

- FCE (VANTAGE) Pripremni kurs za Prvi certifikat iz engleskog jezika je namijenjen polaznicima koji namjeravaju da polažu FCE ispit i, u skladu sa tim, omogućava razumijevanje suštine složenih tekstova, kako o konkretnim, tako i o apstraktnim temama, uključujući i formalne diskusije iz svoje struke. 

- CAE (EFFECTIVENESS) 
Pripremni kurs za Certifikat iz naprednog engleskog jezika je namijenjen polaznicima koji namjeravaju da polažu CAE ispit, te omogućava razumijevanje širokog spektra zahtjevnih, dužih tekstova i prepoznavanje značenja. 

- CPE (MASTERY) Pripremni kurs za Certifikat o stručnosti iz engleskog jezika je namijenjen polaznicima koji namjeravaju da polažu CPE ispit i pruža znanje za lako razumijevanje svih sadržaja koje čuju ili pročitaju.


Nazad