Kurs italijanskog jezika


- Kursevi italijanskog jezika za djecu i odrasle 
- Jednostavno i brzo besplatno dijagnostičko testiranje za određivanje postojećeg nivoa znanja 
- Rad u malim grupama
- Po završetku nivoa i uspješno položenog ispita, polaznici dobijaju certifikat škole PaMark, licencirane od strane Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore. 
Polazeći od čovjekove težnje za usavršavanjem, komunikacijom i integrisanjem sa drugim kulturama, te usljed teritorijalne blizine i istorijske povezanosti, nameće se potreba za izučavanjem italijanskog jezika, a samim tim obezbjeđuje opšteobrazovni značaj koji ima nastava stranih jezika.


Nastava italijanskog jezika se organizuje u tri nivoa, koji traju po dva semestra: 
- početni
- niži
- srednji 

- Početni (A1 – receptivno A2) 
Omogućava polazniku razumijevanje i upotrebu izraza i osnovnih fraza, kao i korišćenje osnovnog jezičkog fonda, dovoljnog za izražavanje svakodnevnih potreba. Polaznik razumije rečenice koje se odnose na lično interesovanje (npr. lične i porodične podatke, kupovinu, lokalnu geografiju i zapošljenje). Piše jednostavne tekstove, opisuje iskustva i događaje, kratko obrazlaže i objašnjava mogućnosti i planove. Komunicira o jednostavnim i rutinskim situacijama koje zahtijevaju kraću i direktnu razmjenu informacija, koristeći osnove gramatike predviđene početnim nivoom. 

- Niži – srednji (B1) 
Nivo je namijenjen polaznicima koji imaju dobro poznavanje italijanskog jezika, a žele upoznati karakteristike italijanske kulture, kroz svakodnevni jezik i životna iskustva. Polaznik razumije većinu situacija, u kojima se može naći pri putovanju. Učestvuje u razgovoru o onome što ga lično interesuje, npr. porodica, hobi, posao, putovanja ili aktuelni događaji, ali i prepričava priče ili radnju knjige ili filma i opisuje svoje reakcije, iskustva i utiske. 

- Srednji (B1 – receptivno B2) 
Obezbjeđuje da polaznik razumije veliki broj zahtjevnih, dužih tekstova i prepoznaje značenja, kao i tečno i spontano izražavanje. Piše jasne, dobro strukturirane i detaljne tekstove o složenim temama. Zna da tačno i spontano vodi razgovor sa osobama sa italijanskog govornog područja i da aktivno učestvuje u diskusiji u okviru poznatog konteksta, u kojoj će izraziti stavove i sopstvena interesovanja. 


Nazad