Obrazovanje i osposobljavanje

GRADIMO MOSTOVE ZNANJA!


Nudimo i programe za poslovne administratore, E – learning, preduzetničke vještine.

Programi obrazovanja se sprovode po planu i programu licenciranom od strane Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore. Program je namijenjen svim zainteresovanim građanima, kao i nezapošljenim osobama upućenim od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
Programe realizuju relevantni predavači iz konkretnih oblasti, u vidu individualnog i grupnog rada.

 

 

• Obrazovanje za sve – djecu, omladinu i odrasle 

• Licenca Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore

• Škola računara i stranih jezika

 

Škola računara

Stručni tim PaMark–a će vam pomoći da postignete najbolje rezultate, u težnji ka informatičkom usavršavanju! Kompletna organizacija i realizacija programa podrazumijeva: prijem kandidata, dijagnosticiranje, formiranje grupa, u skladu sa postojećim znanjem, obezbjeđivanje savremenih metoda sticanja i nadgradnje znanja, testiranje, anketiranje i dodjelu diploma.

Nastava se izvodi u malim grupama, po principu "jedan polaznik – jedan računar", u savremeno opremljenim učionicama.

Multidisciplinarni obrazovni centar PaMark posjeduje licence Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore, kao i certifikat standarda ISO 9001:2008.


Škola stranih jezika

Omogućava polaznicima da učenjem stranih jezika ostvare neposredan kontakt sa drugim ljudima i njihovim kulturama. 
Kao izazov za razumijevanje različitosti, nastava doprinosi i ličnom razvoju jer uočavanjem i poređenjem razlika se jača svijest o nacionalnom identitetu.


Nazad