Pet koraka do efektne molbe za posao

1. Izaberite odgovarajuću formu molbe – na raspolaganju imate dvije glavne forme molbe – hronološku ili funkcionalnu. Ako tražite posao na području na kojem već imate radnog iskustva, vjerovatno ćete izabrati hronološku formu, u kojoj ćete istaći svoju radnu istoriju i iskustva. Ako tražite posao na področju na kojem još nemate iskustva, odlučićete se za funkcionalnu formu. Ta vam omogućava da naglasite svoje sposobnosti i znanje, da se ne »ukalupite« samo na jedno područje. 

2. Budite konkretni – sve češće vidimo molbe u kojima osobe navode svoje prethodna iskustva na takav način "Prodaja polovnih automobila " ili "Iskustva na području potraživanja." Navedite rađe konkretne brojeve, na primjer "Prodao/la 20 polovnih vozila u prva tri mjeseca".

3. Budite precizni – ne iskrivljujte istinu samo zato da bi ostavili dobar utisak. Navodite samo istinite činjenice i brojke. Čvrstu karijeru ne možete izgraditi na nesigurnim temeljima. 

4. Budite tačni – uvijek lektorišite svoju molbu. Payravopis, gramatika i lične greške vas najbrže diskvalifikuju. Dobro oblikovana i pravilno napisana molba je najvažnije oruđe pri traženju posla. Neka još neko drugi pročita vašu molbu i popravi moguće greške. Često se dogodi da drugi nađu greške, koje sami slučajno zanemare. 

5. Budite kratki – vaša molba neka ne bude duga i razvučena. Ne upotrebljavajte nepotrebne niti nezanimljive podatke. Neka svaka riječ u vašoj molbi bude zasnovana.


Nazad