POZIV MLADIMA

VAŠA NOVA ŠANSA ZA SEZONSKI POSAO

POZIV ZA SVE MLADE OD 15 DO 25 GODINA DA SE PRIJAVE!


Multidisciplinarni obrazovani centar PaMark, u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore, realizuje

Trodnevni motivacioni seminar za sezonsko zapošljavanje

»SEZONA JE NA POMOLU!«*Trajanje i način rada:

-program se izvodi u trajanju od 3 dana, po 4 sata dnevno,

-rad u grupama,

-interaktivna predavanja,

-diskusije,

-prezentacije,

-iskustvene vježbe.

 

 

*Sadržaj: programske aktivnosti su tematski fokusirane na postizanje povećanja zapošljivosti mladih lica – od 16 do 25 godina starosti, kao i domaće radne snage na sezonskim poslovima.

 

 

*Učešćem u programu, dobićete:

- iskustvenu obuku utemeljenu na stvranom životu,

- vještine koje su upotrebljive i najtraženije na sezonskim poslovima,

- vještine poslovnog komuniciranja pojedinih stručnih profila u oblasti sezonskog zapošljavanja,

- veći stepen odgovornosti za sebe, porodicu i društvo,

- poboljšanje asertivnosti,

- povećanje samopouzdanja,

- jasniju viziju sopstvene budućnosti.

 

 

*Gradovi u kojima se održava seminar: Podgorica, Danilovgrad, Kolašin, Mojkovac, Bijelo Polje, Bar, Budva, Ulcinj.

Započnite karijeru sticanjem radnih iskustava na sezonskim poslovima! Prijava je u toku!

 

*Više informacija

web site: www.pamark.me

e mail: [email protected]

telefon: 020 231 884, 067 239 102

 


Nazad