Djelatnost

Multidisciplinarni obrazovni centar PaMark, sa sjedištem u Podgorici, se bavi sprovođenjem programa obrazovanja, osposobljavanja, te savjetovanja u oblasti ljudskih resursa. 

Programske aktivnosti centra su namijenjene razvoju i poboljšanju kvaliteta života korisnika usluga, te usmjerene na potrebe pojedinaca. Realizacija programa je bazirana na vrijednostima, kao što su timski duh, fleksibilnost, kreativnost, istrajnost i pozitivna usmjerenost. 

Visokokvalifikovani kadar, sa različitim profilima zanimanja, kvalifikacijama i referencama – ekonomisti, psiholozi, specijalni pedagozi, socijalni radnici, andragozi, tehnolozi, profesori itd. su pokazatelj stručnosti i kvaliteta usluga. Takođe, međunarodnim certifikatom standarda ISO 9001:2008 potvrđen je sistem kvalitetnog izvođenja programskih aktivnosti.

Posjedujemo i jedinice na sjeveru i jugu Crne Gore, poslovno povezane sa sjedištem. PaMark je uključen u strateška partnerstva na nacionalnoj i međunarodnoj tržišnoj sceni, što zahtijeva saradnju, usklađivanje i prevazilaženje kulturnih i drugih razlika.


Nazad