Pripremni kursevi engleskog za ESOL ispite

Savremeni ekonomski trendovi uslovili su potrebu za korišćenjem engleskog jezika, kao elementa poslovne komunikacije. Sa ciljem adekvatnog odgovora na izazove koje nameću zahtjevi modernog tržišta, organizujemo kurseve poslovnog engleskog jezika, obezbjeđujući polaznicima pripreme, shodno njihovim potrebama i mogućnostima.


Nazad