Program za poslovne administratore

Program je namijenjen nezapošljenim osobama, sa ciljem lakšeg i bržeg uključivanja na tržište rada, te kvalitetnog i efikasnog obavljanja aktivnosti poslovnih administratora. 

Polaznici stiču znanja i vještine u oblasti planiranja i organizacije rada, koordinatorskih, računovodstveno – knjigovodstvenih poslova, metoda i tehnika administrativnog praćenja funkcija preduzeća: nabavke, skladištenja i prodaje. Takođe, ovladavaju i vještinama svih oblika korespodencije i komunikacije, usmene i pisane, uz upotrebu različitog kancelarijskog pribora i alata, računarske tehnike i drugih savremenih tehnika rada.

Poslovni administratori će znati da:
• planiraju i prave raspored rada
• obavljaju koordinatorske poslove
• poštuju i primjenjuju propise
• pripremaju sastanke, promocije, prezentacije i službena putovanja
• komuniciraju sa klijentima i zapošljenima
• obavljaju poslovnu korespodenciju
• poznaju bilansne postupke
• obavljaju razmjenu informacija sa knjigovodstvom
• vode evidenciju o zapošljenima
• prate rokove fiskalnih obaveza
• poštuju i primjenjuju načela poslovne i službene tajne
• arhiviraju dokumentaciju

Stečena znanja i vještine obezbjeđuju da, u preduzeću, poslovni administratori obavljaju sljedeće aktivnosti:
• poslove planiranja rada i organizovanja aktivnosti
• poslovnu korespodenciju
• poslovnu komunikaciju sa klijentima i zapošljenima
• obavljaju osnovne knjigovodstveno – blagajničke poslove
• vode nabavku za potrebe firme


Nazad