POZIV ZAINTERESOVANIMA

Obavještavamo vas da u PaMark-u uskoro počinje

 

Program preduzetničke vještine-virtuelno preduzeće

 

 

OPIS: Vizija projekta je uspostavljanje mreže virtuelnih preduzeća, sa isključivom namjenom učenja i osposobljavanja nezapošljenih lica za uspješno i efikasno uključivanje u rad na realnom tržištu rada. 

Programske aktivnosti podrazumijevaju sticanje vještina poslovanja, kroz simulirani radni proces u kojem se vrši rotiranje učesnika kroz sve sektore preduzeća, što je posebno značajno kako za nezapošljena lica, tako i za buduće preduzetnike i rukovodeće radnike.

 

(Opširnije: http://pamark.me/page/view/15/Aktivna-politika-zapo%C5%A1ljavanja)


Pozivamo sve zainteresovane da se prijave za učešće u programu elektronskim putem na adresu: [email protected]  i [email protected] ili putem telefona: 020 210 886 i 067 210 884.


Nazad