Kursevi engleskog za juniore

- Novice Low 
Omogućava mlađem polazniku da savlada izgovor, čitanje i slušanje pojedinačnih riječi i nekih često korišćenih fraza, društvenih izraza, pjesmica i recitacija. Na ovom nivou komunikativna sposobnost još nije funkcionalna, a prilikom pisanja, polaznik obrazuje slova u alfabetnom sistemu, prepisuje ih i samostalno piše.

- Novice Mid
Mlađem polazniku pruža mogućnost kvalitetnijeg korišćenja pojedinačnih riječi i naučenih fraza iz svakodnevnih situacija. Rječnik je dovoljan samo za izražavanje jednostavnih potreba i osnovne učtivosti. Pri slušanju i čitanju, polaznik će razumjeti neke kratke, naučene djelove govora, razumljivog konteksta i jasnog izgovora. 

- Novice High 
Pruža znanje mlađem polazniku na nivou postavljanja pitanja i izgovaranja rečenica koristeći naučeno. Rječnik uključuje nazive najosnovnijih predmeta, mjesta i najčešće rodbinske odnose. Pri slušanju i čitanju, razumjeće kratke djelove govora dužine rečenica, razumljivog konteksta i jasnog izgovora. Takođe, razumjeće riječi i fraze iz upitnih i izjavnih rečenica, često korišćenih naređenja i učtivih izraza. Čitaće uobičajene poruke, fraze ili izraze sa instrukcijama, kao što su stavke na meniju, raspored časova, vozni red, mape i znaci. Naučiće da napiše podatke na jednostavnim formularima i dokumentima, kao što su imena, brojevi, datumi, autobiografski podaci i dr.

- Intermediate Low 
Na ovom nivou, mlađi polaznik, nauči da se predstavi, postavi i odgovori na pitanja, naruči jelo, pita za pravac kretanja i obavi kupovinu. Rječnik odgovara izražavanju najosnovnijih potreba. Pri slušanju i čitanju, razumije iskaze, koji se sastoje od kombinovanja naučenog, a tiču se naručivanja hrane, jednostavnih instrukcija i uputstava za kretanje. Tekstovi obuhvataju poruke, kao što su javna obavještenja i kratke, jasne instrukcije u vezi javnog života. Pri pisanju, znaće napisati kratke poruke, razglednice, zapisati proste bilješke, telefonske poruke i sl. 

- Intermediate Mid 
Obezbjeđuje da stariji polaznik na jednostavan način govori o sebi i porodici, postavlja pitanja i daje odgovore, učestvuje u razgovorima o jednostavnim temama, izvan trenutnih potreba. Pri slušanju i čitanju, razumije sadržinu, koja se odnosi na lične podatke i potrebe, društvene formalnosti i zahtjevnije aktivnosti, kao npr. stanovanje, prevoz i kupovinu. Takođe, razumije i sadržaje koji se tiču ličnih interesovanja i aktivnosti, te veliki broj različitih uputstava. Tekstovi obuhvataju kratke, jasne opise osoba, mjesta i stvari. Zna napisati kratka, jednostavna pisma o stvarima koje voli, svakodnevnim događajima i drugim temama, koje se zasnivaju na ličnom iskustvu. 

- Intermediate High 
Stariji polaznik, na ovom nivou zna da započne, održi i završi uopšteni razgovor. Pri slušanju i čitanju, razumije duže djelove povezanog govora o brojnim različitim temama. Naučiće da napiše detalje, jednostavna pisma, kratke rezimee, biografske podatke, da piše o radnim i školskim iskustvima. Postepeno se izgrađuje sposobnost opisivanja i pričanja. 

- Independent 
Nezavisni kurs – omogućava starijem polazniku prepričavanje i opisivanje, koristeći detalje, te povezujući rečenice. Navodi činjenice, govori o temama vezanim za aktuelnosti i lična interesovanja. Pri slušanju i čitanju, polaznik razumije suštinu razgovora o temama koje se odnose na trenutne situacije, intervjue, reportaže i kratka predavanja na poznate teme. Tekstovi obuhvataju opise i prepričavanje kraćih priča, vijesti, obavještenja, ličnu prepisku i materijale namijenjene prosječnom čitaocu. Nauči pisanje kratkih društvenih prepiski, bilješki, povezanih pregleda i rezimea, kao i opisivanje prirode.

- Independent Plus (FCE) 
Nezavisni plus – na ovom stepenu poznavanja jezika, stariji polaznik diskutuje o temama vezanim za određena interesovanja i oblasti stručnosti. Stiče se sposobnost obrazlaganja mišljenja, detaljnog objašnjavanja i navođenja hipoteza. Takođe, razvija se poznavanje literarnih stilova, što omogućava razumijevanje književnih djela. Pri pisanju, polaznik zna da opiše i izrazi lična iskustva. Piše o tematskim aspektima koji se tiču konkretnih interesovanja i stručnih oblasti, uz generalno dobro vladanje gramatikom i rječnikom. 

- Superior (CAE) 
Stariji polaznik efektivno učestvuje u formalnim i neformalnim razgovorima o praktičnim, društvenim, profesionalnim i apstraktnim temama. Sa lakoćom diskutuje u okviru stručnih oblasti i interesovanja. Pri slušanju i čitanju, razumije suštinu govora na standardnom dijalektu, uključujući i diskusiju iz specijalističke oblasti, te prati sve bitne elemente razgovora iz profesionalnog okruženja, sa predavanja, govora i reportaža. Čita, sa gotovo potpunim razumijevanjem i uz normalnu brzinu, raznovrsne tekstove. Efikasno se izražava, formalnim i neformalnim pisanjem praktičnih, društvenih i profesionalnih tema, nauči da piše npr. memorandume, društvena i poslovna pisma, kratke istraživačke radove, radove iz posebnih oblasti. Naučiće dobro ovladavanje gramatičkim strukturama, a širok rječnik omogućava tačno i efikasno navođenje pretpostavki, argumenata i gledišta


Nazad