Program obuke

Programi obuke i pripreme za zapošljavanje

Usluge koje realizujemo prilagođavamo potrebama tržišta rada. Zajedno sa nama, odnosno učešćem u programima obuke (od trodnevnih do šestomjesečnih), možete obezbijediti konkurentniji status na tržištu rada. Takođe, korišćenjem naših usluga, možete doprinijeti poboljšanju organizacijske klime u vašoj firmi.


Tražioci posla prijavite se OVDJE!
Poslodavci prijavite se OVDJE!

Nazad