Aktivna politika zapošljavanja

• Za sve nezapošljene osobe
• Tehnike i metode aktivnog traženja posla
• Programi podrške i motivacije zapošljenih, u zavisnosti od prirode posla
• Virtuelna preduzeća za visokoškolce 


Program aktivne politike zapošljavanja je namijenjen svim nezapošljenim osobama, bez obzira na godine starosti i stručne kvalifikacije, koje žele da nauče tehnike i metode aktivnog traženja posla i uključe se ponovo na tržište rada.

Program se sastoji od dva segmenta. Prvi je psihosocijalni – motivacioni, a drugi projektni – upoznavanje funkcionisanja tržišta rada i metoda traženja posla.

Program APZ obuhvata i program virtuelnih preduzeća, koja predstavljaju jedan od efikasnijih programa APZ vezano za integraciju učesnika u tržište rada (zapošljavanja, samozapošljavanja). Vizija projekta je uspostavljanje mreže virtuelnih preduzeća, sa isključivom namjenom učenja i osposobljavanja nezapošljenih lica za uspješno i efikasno uključivanje u rad na realnom tržištu rada.

Virtuelno preduzeće je fiktivno preduzeće, koje funkcioniše po svim principima prave institucije, s tim da je predmet poslovanja fiktivan. Ima kadrovsku službu, direktora, sekretara, sektor za planiranje, marketing, računovodstvo, proizvodnju i druge sektore prema potrebi, tako da polaznici i ne primjećuju razlike između virtuelnog i pravog preduzeća. 

Programske aktivnosti podrazumijevaju sticanje vještina poslovanja, kroz simulirani radni proces u kojem se vrši rotiranje učesnika kroz sve sektore preduzeća, koji omogućava svim zapošljnima u virtuelnom preduzeću da, na vlastitoj koži, isprobaju sva radna mjesta i zadatke, koji su dio procesa poslovanja pojedinačnog preduzeća. Navedeno je posebno značajno za buduće preduzetnike i rukovodeće radnike. 

Kvalitet izvođenja programa potvrđen je certifikatom Standarda ISO 9001:2008.


Nazad