Osnovni nivo kursa računara

Osnovni nivo kursa računara omogućava polaznicima sticanje znanja i vještina iz sljedećih oblasti:

- HARDWARE & SOFTWARE: osnovne hardverske i softverske komponente i njihove funkcije u računarskoj konfiguraciji

- WINDOWS: osnovne funkcije i karakteristike operativnog sistema

- MICROSOFT WORD: program o obradi teksta, upoznavanje funkcija programa i ovladavanje vještinama za svakodnevnu upotrebu

- INTERNET EXPLORER: ovladavanje vještinama potrebnim za pokretanje programa Internet Explorer, upoznavanje njegovog radnog okruženja i podešavanja, kreiranja konekcije sa Internetom i ostalim pojedinostima potrebnim za vršenje pretrage podataka na Internetu. 

- OUTLOOK EXPRESS: sticanje znanja i vještina potrebnih za moderne vidove komunikacije


Nazad