Upis novih polaznika na kurseve računara

Obavještavamo vas da u MOC PaMark-u počeo je  upis polaznika za kurs računara.Osnovni kurs računara omogućava polaznicima sticanje znanja i vještina iz sljedećih oblasti: Hardware & Software, Windows, Microsoft Word, Internet Explorer, Outlook Express. 

Napredni kurs računara obuhvata dva programa Microsoft Office paketa: Excel i Power Point.

Programske aktivnosti navedenih kurseva se izvode tokom trajanja godine  za kategorijiu predškolske, školske i odrasle populacije.

Prijaviti se možete svakog radnog dana putem telefona - 067 674 205, 020 231 884 ili lično u našim prostorijama u vremenu od 8 do 16 časova.

Takođe, prijave možete slati i elektronskim putem na adresu: [email protected][email protected], a za sve detaljne informacije posjetite našu web stranicu: www.pamark.me, ili facebook stranicu.

Kurseve vodi tim profesora koji imaju dugogodišnje iskustvo u nastavi jezika i računara. Po završetku nivoa i uspješno položenog ispita, polaznici dobijaju sertifikat škole PaMark, licencirane od strane Ministarstva prosvjete i sporta.

MOC <PaMark< - Privatna ustanova posjeduje međunarodni standard ISO 9001:2008 za sve procese koji se organizuju u ustanovi (obrazovanje - kursevi stranih jezika, računara i poslovnih administratora; aktivna politika zapošljavanja - motivacioni programi; Program profesionalne  rehabilitacije) kao  i Agencija za zapošljavanje.


CIJENE KURSEVA:

- kurs računara: 140 eura (trajanje 7 nedelja.) Mogućnost plaćanja u tri jednake rate.  

*Porodični popusti:

dva člana porodice – 10% popusta!

tri člana porodice – treći gratis!


Nazad