Napredni nivo kursa računara

Napredni nivo kursa računara omogućava polaznicima sticanje znanja i vještina iz dva programa Microsoft Office paketa: Excel i Power Point

- MICROSOFT EXCEL: sticanje vještina iz programa za tabelarna izračunavanja i kreiranje grafikona 

- MICROSOFT POWERPOINT: sticanje vještina iz programa za izradu prezentacija 

Navedeni nivo kursa podrazumijeva već stečena znanja koja se odnose na: poznavanje hardverskih i softverskih elemenata, rad u operativnom sistemu Windows, rad u programu za obradu teksta – Word, korišćenje programa za pretragu – Internet i programa za razmjenu elektronskih poruka – Outlook Express.


Nazad