Upis novih polaznika na kurs engleskog jezika za školsku 2015/16 godinu

UČITE ENGLESKI KVALITETNO!  UŠTEDITE NOVAC!

 

DOĐITE u školu stranih jezika PAMARK u strogom centru Podgorice u ulici Novaka Miloševa 6 (dvorišna strana Robne kuće ‘Podgoričanka’).

 

Organizujemo kurseve za djecu i odrasle, kao i kurseve poslovnog engleskog jezika. Pogledajte našu ponudu kurseva i odredite svoj nivo znanja jezika. Ukoliko ne možete sa sigurnošću da odredite, mi ćemo to rado učiniti za vas i u potpunosti besplatno. Jednostavan i brz dijagnostički test bez greške određuje vaš nivo znanja. 

 

 

BEGINNER – početni nivo (za apsolutne početnike)

 

Opis kursa: Na ovom nivou polaznik se upoznaje sa osnovnim elementima gramatike engleskog jezika kao i sa vokabularom potrebnim za vođenje jednostavne komunikacije na početnom nivou.

 Cilj kursa: Da osposobi polaznika za razumijevanje najosnovnjih informacija kao i za najelementarniju usmenu komunikaciju na engleskom jeziku.

 

Trajanje: Elementary 1 – 60 sati (2x nedjeljno po 90 minuta)

               Elementary 2 - 60 sati (2x nedjeljno po 90 minuta)

 

Ukupan fond sati za cijeli nivo: 120

 

 

ELEMENTARY  - osnovni nivo

 

Opis kursa: Na ovom nivou polaznik se upoznaje sa osnovama gramatike engleskog jezika i stiče sposobnost učestvovanja u jednostavnoj razmjeni informacija. Programom su obuhvaćena osnovna vremena koja su najčešće korišćena u engleskom jeziku, kao i vokabular potreban za vođenje svakodnevne komunikacije na elementarnom nivou.

 Cilj kursa: Da osposobi studenta za razumijevanje osnovnih instrukcija ili informacija i da osposobi studenta za učestvovanje u jednostavnim razgovorima na poznatu temu.

 

Trajanje:          Elementary 1 – 60 sati (2x nedjeljno po 90 minuta)

                         Elementary 2 - 60 sati (2x nedjeljno po 90 minuta)

 

Ukupan fond sati za cijeli nivo: 120

 

 

 

 

 

PRE-INTERMEDIATE – donji srednji nivo

 

Opis kursa: Niži srednji kurs omogućava polazniku razumijevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznika da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, kao i da uspješno upotrebljava jezik u usmenoj i pisanoj formi na nivou upotrebe engleskog kao stranog jezika.

 Cilj kursa: Da osposobi polaznika za izražavanje mišljenja i postavljanje pitanja u poznatom kontekstu, kao i za razumijevanje jasnih informacija u okviru poznate teme. Da osposobi polaznika za pisanje kraćih pisama koja sadrže lične informacije.

 

Trajanje:        Pre-intermediate 1 – 60 sati (2x nedjeljno po 90 minuta)

                        Pre-intermediate 2 - 60 sati (2x nedjeljno po 90 minuta)

 

           Ukupan fond sati za cijeli nivo: 120

 

 

 INTERMEDIATE – srednji nivo

 

Opis kursa: Srednji kurs omogućava polazniku da solidno ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumijevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

 Cilj kursa: Da osposobi polaznika za izražavanje mišljenja vezanih za apstraktne teme kao i za razumevanje različitih instrukcija. Da osposobi polaznika za učestvovanje u razgovorima na različite teme unutar poznate oblasti. Da osposobi polaznika za pisanje pisama i bilježenje podataka vezanih za poznate teme.

 

Trajanje:          Intermediate 1 – 60 sati (2x nedjeljno po 90 minuta)

                        Intermediate 2 - 60 sati (2x nedjeljno po 90 minuta)

 

          Ukupan fond sati za cijeli nivo: 120

 

 

UPPER - INTERMEDIATE – viši srednji nivo

 

Opis kursa: Ovaj nivo omogućava polazniku uspješnu komunikaciju (razumijevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku, kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kojem je engleski maternji jezik. Pisani jezik dobija formu gotovo nalik onoj kao kod govornika engleskog kao maternjeg jezika. Stilovi i konteksti jezika se razvijaju kroz stimulativne zadatke.

 Cilj kursa: Da obezbijedi značajan prelaz ka višem nivou u tečnoj upotrebi jezika. Da detaljno ispituje strukturu jezika kroz širi kontekst aktivne komunikacije.

 

Trajanje:        Upper - intermediate 1 – 60 sati (2x nedjeljno po 90 minuta)

                        Upper - intermediate 2 - 60 sati (2x nedjeljno po 90 minuta)

 

           Ukupan fond sati za cijeli nivo: 120

 

 

 ADVANCED – viši nivo

 

Opis kursa:  Ovaj nivo omogućava polazniku približavanje nivou engleskog jezika obrazovanog korisnika kojem je to maternji jezik.

 Cilj kursa:  Da se polaznici osposobe da se snađu u skoro svim situacijama na engleskom govornom području.

 

Trajanje:        Advanced 1 – 60 sati (2x nedjeljno po 90 minuta)

                        Advanced 2 - 60 sati (2x nedjeljno po 90 minuta)

 

            Ukupan fond sati za cijeli nivo: 120

 

 

CIJENE KURSEVA:

 

Redovna cijena za jedan semestar je 190 eura koja se može platiti u četiri jednake mjesečne rate. Ukoliko se plati u gotovom, popust iznosi 5%. Za drugog člana porodice (ukoliko je u pitanju uža porodica) popust iznosi 10%. Ukoliko kurs pohađaju tri člana porodice, najmlađi član dobija kurs gratis.

 

Za organizovanu grupu od 8-10 članova, imamo poseban popust od 10%.

 

Kurseve vodi tim profesora koji imaju dugogodišnje iskustvo u nastavi jezika. Po završetku nivoa i uspješno položenog ispita, polaznici dobijaju sertifikat škole Pamark, licencirane od strane Ministarstva prosvjete i sporta.

 

MOC «PaMark« - Privatna ustanova posjeduje međunarodni standard ISO 9001:2008 za sve procese koji se organizuju u ustanovi ( obrazovanje, aktivna politika zapošljavanja-motivacioni programi,  Program profesionalne rehabilitacije) kao  i Agencija za zapošljavanje.

 

Kontakt telefoni: 

 

Tel/fax: 067 674 205;

              020 231 884

 

e-mail: [email protected]; [email protected]Nazad